انجام FTTH ساختمان هفت دریا توسط شرکت ساحل گستر بندرعباس

انجام FTTH پالایشگاه نفت ستازه

اجرای پروژه مفصل بندی و سایت موبایل لیردف واقع در 120 کیلومتری بندر جاسک