بایگانی دسته‌ی: پروژه های انجام شده

اجرای پروژه مفصل بندی و سایت موبایل لیردف واقع در 120 کیلومتری بندر جاسک

قرارداد پشتیبانی FTTH استان هرمزگان

قرارداد پشتیبانی ftth استان هرمزگان

ftth – FTTH -فیبر نوری