بایگانی دسته‌ی: درباره ما

قرارداد پشتیبانی FTTH استان هرمزگان

قرارداد پشتیبانی ftth استان هرمزگان

ftth – FTTH -فیبر نوری

فعالیت های ما

فیوژن فیبر نوری مفصل بندی فیبر نوری کابل کشی فیبر نوری تست  OTDR همراه با تست شیت با دستگاه روز دنیا اجرای شبکه FTTH کانال سازی و منهول سازی تهیه لوازم فیبر نوری